miércoles, 11 de mayo de 2011

ACTIVITATS MAIG

CAVALCADA DELS CLÀSSICS

DISSABTE 30 D’ABRIL PARTICIPAREM EN LA CAVALCADA DELS CLÀSSICS A GANDIA
QUE CONTA LA CAVALCADA DELS CLÀSSICS

La primera part parla de la creació del Ducat de Gandia el 1399.
A finals del segle XIV, l’exèrcit del Duc Alfons d’Aragó, anomenat el Vell, ve de guerrejar en Castella i torna a la Safor travessant la Vall d’Albaida. A més d’una tropa de soldats,amb el Duc viatja una cor de músics, joglars, ballarins, poetes…

Vénen a peu i venen muntats en grans carros estirats per cavalls; en un dells transporten un vaixell.


Tots volen arribar a casa, la seua terra, la comarca, el paradís.

La segona part ens mostra la coronació dels dos Papes Borja: 1455 i 1492
Pels carrers de Roma desfila la cort pontificia per a que el poble veja l’esplendor del renaiximent.

Els soldats alabarders de l’exércit Papal transporten els Papes i davant de centenars de ciutadans Romans, Cardenals, Bisbes i Diaques coronen a Calixt III i Alexandre VI.


Tancant la coronació veiem la figura de la Duquessa Maria Enríquez, àvia de Francesc de Borja IV Duc de Gandia i que va arribar a ser Santificat.

QUE INTERPRETEN ELS ACTORS I ACTRIUS DE LA CAVALCADA DELS CLÀSSICS
1. La cavalcada és una obra de treatre que fem pel carrer.
2. Els escenaris que utilizem són roques-plataformes mòbils i els espais que es creen entre elles.
3. La interpretació li arriba al public d’una forma indirecta, això vol dir que els actors i actrius no dirigim les nostres accions i veus directament a ells sinó que ens les diem uns als altres per estar contínuament vivint l’argument, l’aventura, la historia que estem contant.
4. Els actors i actrius que fan de joglars de la cort de Constantinoble i els diaques són els únics que s’adreçaran directament al públic, triant un grup reduït d’espectadors per a anar relatant-li la vida dels personatges històrics que apareixen sobre les roques.
5. Tots els 213 actors i actrius d’aquesta cavalcada tenim al meins un tex a dir, potser la lletra d’algona cançó, cantar col•lectivament o el recitar d’algun romanç. En tots els grups o roques existeix un actor o actriu que dirigeix les acción que cal realizar en tot moment.
6. La cavalcada en marxa duu una banda sonora que ve amplificada des de les roques i que té una durada de 9 minuts 18 segons. Abans que esta acabe, soldats correus recorren la desfilada de la cavalcada dient: fem parada! atureu-vos!
7. La cavalcada en aturada comença un altra banda sonora que acompaña les accions que fen en parada i que té una durada de 4 minuts 20 segons. Quant acaba tots tornem als nostres llocs i continua la cavalcada en marxa.
El nostre text en la cavalcada diu aixi:
• La historia dels Borja de Gandia comença quant el cardenal Roderic de Borja despres Papa Alexandre VI compra a Ferran el Catolic el Ducat de Gandia.
• Aquell grandios i polemic Papa va ser el besavi de Francesc de Borja.
• Admireu a Mª Enrriquez àvia de Francesc de Borja personatge cabdal en la historia de Gandia.
• Per ampliar i enriquir el Palau, Santa Clara,Sant Jeroni i la Seu la Duquessa va dur a Gandia artistes com Paolo Sant Leocadi, Damià Forment i Pere Comte.
• Francesc de Borja va ser fill de Ducs, descendent de Papes i va obtindre protecció i amistat de l’Emperador Carles. Duc, Duc, Duc.
• Francesc de Borja renuncià al Ducat seguint Loiola i vestint l’hàbit de Jesuïta arribà a ser Tercer General d’aquella orde. Sant, Sant, Sant.
• Després d’una vida de serveis i penitències aquell que seria de Gandia el quart Duc en pau i santedat a Roma, Borja, moria. Sant, Sant, Sant.

Nosaltres entre text i text realitzem diferents repics i vols de campanes coordinadament amb la música i el text.


Tot el muntage i dirección d’aquesta cavalcada a segut realitzat pel Grup PLUJA TEATRE
VIDEO
Cavalcada dels Clàssics

No hay comentarios:

Publicar un comentario